Poziv na prijavu interesa za upis na sveučilišne studije

O SVEUČILIŠTU

Sveučilište VERN' osnovano je 2017. godine. Tri nova inovativna interdisciplinarna preddiplomska sveučilišna studija VERN' će početi izvoditi u 2020. po završetku trogodišnjeg postupka inicijalne akreditacije koju provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

VIŠE O SVEUČILIŠTU

Kontakt
informacije

Sveučilište VERN'
Sveučilište VERN'
Trg Drage Iblera 10
10000, Zagreb, Hrvatska
Phone: +385 (0)1 4881 832
Email: sveuciliste@vern.hr

VERN'

Stručni studiji na Veleučilištu VERN' www.vern.hr