Sveučilište VERN'

Internet stvari

Opis studija

 • Stupanj: sveučilišni preddiplomski studij
 • ECTS: 180
 • Trajanje studija: šest (6) semestara (3 godine)
 • Stručni naziv:
  SVEUČILIŠNI/A PRVOSTUPNIK/CA INTERNETA STVARI (baccalaureus/baccalaurea, skraćenica univ. bacc. ing. comp.)
 • Početak nastave: rujan 2020.

Na studiju Internet stvari studenti će naučiti kako programirati i istraživati softver i hardver koji mijenjaju svijet i oblikuju novi val priključenih uređaja čijim povezivanjem nastaju radikalne nove usluge i proizvodi. Postat će stručnjaci koji razumiju mobilne i priključene uređaje i shvatiti kako se ti uređaji mogu dizajnirati, povezati i kako njima upravljati. Internet stvari je interdisciplinarni studijski program koji kombinira znanja programiranja i elektrotehnike, s naglaskom na internetske tehnologije, ugrađene uređaje, senzore i bežične komunikacije. Studij pruža pristup najnovijim tehnologijama i studenti će sudjelovati u kreativnom razvoju inovativnih proizvoda i usluga te steći široki spektar znanja koja će biti odličan temelj za izvrsnu karijeru u različitim područjima kao što su razvoj softvera, mobilne komunikacije, planiranje računalnih mreža, integracija računalnih sustava i razvoj elektroničkih sklopova.

Diplomanti će biti programeri i stvaraoci. Znanja s ovoga studija stavljaju ih u jedinstvenu poziciju vrhunskih programera s razumijevanjem dizajniranja i upravljivosti elektroničkih uređaja, a ta im znanja omogućuju stvaranje sjajnih proizvoda i usluga budućnosti koji kombiniraju fizički i virtualni svijet.

Bit će sposobni odgovoriti na visoke zahtjeve opće softverske industrije, ali će imati snažan uvid u programska rješenja u fizičkom svijetu. Imat će stručnost u korištenju novih tehnologija za rješavanje praktičnih problema u raznim područjima. Kao akreditirani inženjeri moći će raditi u velikim ICT industrijama i poduzećima, ali što je najvažnije, dobit će tehnička i poduzetnička znanja potrebna za stvaranje vlastitih poslovnih projekata u području interneta stvari, koji stvara pretpostavke za razvoj pametnih gradova, okoline i poljoprivrede, kao i značajna poboljšanja u industrijskim aplikacijama, sigurnosnim i hitnim operacijama, sustavima zdravstvene zaštite i kućnoj automatizaciji.

Popis kolegija po godinama

Popis kolegija prve godine studija Interneta stvari:

1. semestar

 • Matematika 1
 • Poslovni hrvatski jezik
 • Struktura Interneta stvari
 • Programiranje 1
 • Osnove elektrotehnike
 • Engleski jezik za Internet stvari 1

2. semestar

 • Matematika 2
 • Fizika
 • Operacijski sustavi
 • Programiranje 2
 • Elektronika i digitalni sklopovi
 • Engleski jezik za Internet stvari 2

Popis kolegija druge godine studija Interneta stvari:

3. semestar

 • Matematika 3
 • Mreže računala
 • Baze podataka
 • Dizajn korisničkog sučelja
 • Senzori i aktuatori
 • Ugradbeni sustavi 1

4. semestar

 • Management za startup poduzeća
 • Dizajn proizvoda
 • Signali i sustavi
 • Asistivna tehnologija
 • Programiranje za Internet
 • Ugradbeni sustavi 2

Popis kolegija treće godine studija Interneta stvari:

5. semestar

 • Upravljanje projektima
 • Programsko inženjerstvo
 • Sigurnost informacijskih sustava
 • Robotika
 • Projekt: Internet stvari

6. semestar

 • Izborni kolegij 1
 • Izborni kolegij 2
 • Izborni kolegij 3
 • Izborni kolegij 4
 • Stručna praksa
 • Završni rad

 • U zadnjem, 6. semestru, studenti biraju četiri izborna kolegija od ponuđenih.

Popis izbornih kolegija treće godine studija Interneta stvari:

IZBORNI KOLEGIJI
IZ PODRUČJA PROGRAMSKOG INŽENJERSTVA

 • Mreže računala za Internet stvari
 • Programiranje za mobilne platforme
 • Raspodijeljeno i paralelno procesiranje
 • Programski jezik JavaScript
 • Računalni vid
 • 3D tisak
 • Baze podataka za Internet stvari

IZBORNI KOLEGIJI
IZ PODRUČJA PODUZETNIŠTVA

 • Inovativni načini financiranja
 • Upravljanje kvalitetom
 • Poslovni plan

Zanimanja po završetku studija

Po završetku studija prvostupnici i prvostupnice Interneta stvari bit će u prilici razvijati karijere kao:

 • programer informacijskih i ugradbenih sustava,
 • projektant Internet stvari infrastrukture,
 • stručnjak za sigurnost Internet stvari rješenja,
 • administrator baze podataka,
 • inženjer tehničke podrške,
 • tehnički savjetnik za Internet stvari rješenja,
 • samostalni poduzetnik.

Ishodi studijskog programa

 • razumjeti osnove Interneta stvari (paradigma, struktura, razvoj, platforme, prilike, primjeri, privatnost i sigurnost)
 • primijeniti metode programskog inženjerstva za uvođenje, održavanje i potporu proizvoda Interneta stvari
 • objasniti i primijeniti osnovne koncepte arhitekture računalnih mreža, s posebnim naglaskom na Internet stvari, korištene tehnologije i protokole
 • oblikovati programska rješenja koristeći složenije strukture podataka, algoritme i uzorke dizajna pomoću programskih jezika više razine
 • opisati osnovne koncepte i načine funkcioniranja ugradbenih sustava i periferno povezanih uređaja
 • razviti programska rješenja za ugradbene sustave
 • primijeniti temeljna znanja za oblikovanje i implementaciju relacijskih i nerelacijskih baza podataka
 • razumjeti temeljne pojmove iz elektrotehnike istosmjerne i izmjenične struje
 • primijeniti osnovne elektroničke sklopove
 • oblikovati, razraditi i provesti poslovnu ideju

Razredi školarina

Razredi školarina za upis prve generacije sveučilišnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2020./2021.

Iznos jednogodišnje školarine ovisi o:

 • odabiru modela školarine (jednokratno, semestralno ili mjesečno).

Ovisno o ovim parametrima školarine za sveučilišne preddiplomske studije u akademskoj godini 2020./2021. iznose:

Jednokratno Semestralno (2 rate) Obročno (12 rata)
26.000 kn 27.300 kn 28.700 kn

Upisna rata za rezervaciju mjesta u studijskoj grupi (neposredno prije upisa) iznosi 2.500,00 kuna (nepovratna) i uračunata je u cijenu godišnje školarine.

Prijava za upis

Upisne kvote su ograničene na 30 studenata po svakom studiju.