Sveučilište VERN'

Cyber komunikacije
i znanost o mreži

Opis studija

 • Stupanj: sveučilišni preddiplomski studij
 • ECTS: 180
 • Trajanje studija: šest (6) semestara (3 godine)
 • Stručni naziv:
  SVEUČILIŠNI/A PRVOSTUPNIK/CA CYBER KOMUNIKACIJA I ZNANOSTI O MREŽI (baccalaureus/baccalaurea, skraćenica univ. bacc. comm.)
 • Početak nastave: rujan 2020.

Cyber komunikacije i znanost o mreži jedini je studij koji u okviru jednog programa nudi stjecanje interdisciplinarnih teorijskih znanja i praktičnih vještina u području komunikacija - od community menadžera, novinara i copywritera, do SEO specijalista, prodajnih stručnjaka i komunikatora na mreži. S jedne strane, studenti će se na studiju upoznavati sa sociološkim, komunikološkim, politološkim i psihološkim teorijama i znanjima te razvijati kritičko mišljenje kroz usvajanje tih znanja. S druge strane, osposobljavat će se za naprednu primjenu informatičkih znanja (softvera i programa ključnih za cyber komunikaciju) te za korištenje usvojenih teoretskih i informatičkih znanja u oblikovanju različitih sadržaja u cyber prostoru (tekstualnih, vizualnih, audiovizualnih).

Studenti/ce koji završe ovaj studijski program bit će osposobljeni za oblikovanje raznovrsnih online medijskih i multimedijskih sadržaja. S obzirom na stečeni raspon teoretskih i stručnih znanja te poziciju na tržištu rada, bit će osposobljeni za samozapošljavanje i obavljanje čitavog niza novih, ali i već postojećih djelatnosti na brzorastućem globalnom tržištu.

Studij je kreiran kao odgovor na trendove vezane uz društvene mreže i ostale online platforme, odnosno cyber komunikacije koje posljednjih godina drastično utječu na promjene u načinu medijske, ali i svakodnevne komunikacije. Važnost, utjecaj i značaj modernih online oblika komunikacije poput društvenih mreža, content sharinga, web stranica, virtualnih chatova, blogova, slobodnih enciklopedija, VoIPa i ostalih oblika komunikacija koji se temelje na Internet tehnologiji, u značajnoj mjeri nadilazi klasične ili tradicionalne oblike masovne komunikacije putem tiskanih medija, radija i televizije.

Uspješno upravljanje internetskim sadržajima traži vladanje cijelim nizom različitih znanja, vještina i sposobnosti, od onih tehničkih, do onih jezičnih, kulturalnih i komunikacijskih s kojima će studenti/ce ovoga studija raspolagati po njegovu završetku.

Popis kolegija po godinama

Popis kolegija prve godine studija Cyber komunikacije i znanost o mreži:

1. semestar

 • Osnove komunikologije
 • Informatika (Uvod u informacijsko-komunikacijsku tehnologiju)
 • Psihologija neposrednog i kompjuterski posredovanog komuniciranja
 • Engleski jezik za cyber komunikatore
 • Teorija suvremenih medija
 • Masovni mediji, Internet i publike

2. semestar

 • Suvremene sociološke teorije
 • Akademsko pisanje
 • Etika u komunikacijama
 • Osnove marketinga i odnosa s javnošću
 • Medijske publike
 • Vizualne komunikacije u digitalnim medijima

Popis kolegija druge godine studija Cyber komunikacije i znanost o mreži:

3. semestar

 • Društveni mediji i blogovi
 • Znanost mreže u cyber društvu
 • Digitalni marketing
 • Community management I
 • Digitalno novinarstvo
 • Multimedija

4. semestar

 • Community management II
 • Uvod u metode istraživanja u društvenim znanostima
 • Planiranje integriranih kampanja
 • Big data i vizualizacija podataka
 • Komunikacijska analitika i mjerenje uspješnosti na društvenim mrežama
 • Strukture informacijskih sustava

Popis kolegija treće godine studija Cyber komunikacije i znanost o mreži:

5. semestar

 • Sigurnost i komuniciranje
 • Slavni, stereotipi i komunikacija
 • Online politički aktivizam i gerilske komunikacijske taktike
 • Digitalni Copywriting
 • Praktikum: E-portfolio

6. semestar

 • Stručna praksa
 • Završni rad
 • Izborni modul

 • U zadnjem, 6. semestru, studenti biraju izborni modul. Kada student izabere jedan od modula sluša sve predmete koji se predaju u okviru tog izbornog modula.
 • Na taj način se studenti specijaliziraju za jedno od područja:
  • digitalno novinarstvo
  • digitalni marketinga i community menadžmenta
  • cyber/digitalna politička komunikacija

Popis izbornih modula treće godine studija Cyber komunikacije i znanost o mreži:

IZBORNI MODUL 1:
DIGITALNO NOVINARSTVO

 • Medijska produkcija i nove medijske tehnologije
 • Vještine u multimedijskom novinarstvu
 • Podatkovno novinarstvo
 • Participativno novinarstvo

IZBORNI MODUL 2:
DIGITALNI MARKETING I COMMUNITY MANAGEMENT

 • Analitički pristup u digitalnom poslovanju
 • Transmedijski storytelling
 • Gamifikacija
 • Viralni marketing u javnom i privatnom sektoru

IZBORNI MODUL 3:
CYBER POLITIČKA KOMUNIKACIJA

 • Teorije moći i otpora
 • Internet, novi mediji i politika
 • Cyber politička komunikacija
 • Politika i manipulacija

Zanimanja po završetku studija

Po završetku studija prvostupnici i prvostupnice Cyber komunikacija i znanosti o mreži bit će u prilici razvijati karijere kao:

 • menadžeri digitalnih medija,
 • menadžeri digitalnih medija,
 • kreatori i administratori cyber sadržaja,
 • on-line novinari i urednici on-line medija,
 • komunikatori u agencijama za odnose s javnošću, korporacijama, tijelima javne vlasti i nevladinim organizacijama,
 • copy-writteri,
 • planeri digitalnih medija,
 • community menadžeri,
 • menadžeri za online oglašavanje,
 • SEO i analitičari menadžeri u tvrtkama, tijelima javne vlasti, udrugama, političkim strankama,
 • specijalisti i promotori online prodaje,
 • analitičari velikih podataka (Big Data),
 • akademski istraživači i istraživači praktičari u digitalnom prostoru,
 • stručnjaci za sigurnosne i obavještajne djelatnosti.

Ishodi studijskog programa

 • zapamtiti i opisati osnove sociologije, komunikologije, novinarstva i politologije (temeljna osnovna znanja)
 • usvojiti sposobnost kritičkog razmišljanja i zaključivanja
 • povezati i potom primijeniti povijest, teoriju i metode praktične primjene spoznaja iz područja znanosti o mreži
 • koristiti metode socioloških istraživanja u digitalnom kontekstu, baratati načinima obrade podataka, analizirati te stvarati zaključke na temelju prikupljenih podataka primijeniti vještine osmišljavanja i kreiranja tekstualnih i multimedijalnih sadržaja na Internetu
 • komunikatori u agencijama za odnose s javnošću, korporacijama, tijelima javne vlasti i nevladinim organizacijama
 • opisati i napredno primijeniti softvere u području digitalnih komunikacija (CMS, SEO, SEM, Google Analytics, MailChimp)
 • definirati teoriju i pravila upotrebe svih alata nužnih za strateško i taktičko komuniciranje (marketing – promocija, odnosi s javnošću, integrirane komunikacije)
 • dizajnirati digitalnu komunikacijsku strategiju
 • koristiti sve vještine nužne za provedbu digitalne komunikacijske strategije
 • opisati i primijeniti osnove poslovnog planiranja i marketinga (u smislu 4P, a ne samo u smislu promocije)

Razredi školarina

Razredi školarina za upis prve generacije sveučilišnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2020./2021.

Iznos jednogodišnje školarine ovisi o:

 • odabiru modela školarine (jednokratno, semestralno ili mjesečno).

Ovisno o ovim parametrima školarine za sveučilišne preddiplomske studije u akademskoj godini 2020./2021. iznose:

Jednokratno Semestralno (2 rate) Obročno (12 rata)
26.000 kn 27.300 kn 28.700 kn

Upisna rata za rezervaciju mjesta u studijskoj grupi (neposredno prije upisa) iznosi 2.500,00 kuna (nepovratna) i uračunata je u cijenu godišnje školarine.

Prijava za upis

Upisne kvote su ograničene na 30 studenata po svakom studiju.