Sveučilište VERN'

Transmedijska dramaturgija

Opis studija

 • Stupanj: sveučilišni preddiplomski studij
 • ECTS: 180
 • Trajanje studija: šest (6) semestara (3 godine)
 • Stručni naziv:
  SVEUČILIŠNI/A PRVOSTUPNIK/CA TRANSMEDIJSKE DRAMATURGIJE (baccalaureus/baccalaurea, skraćenica univ. bacc. art.)
 • Početak nastave: rujan 2020.

Studij Transmedijske dramaturgije koncipiran je kao interdisciplinarni obrazovni program koji objedinjuje različite tipove dramaturških praksi i stručnih znanja neophodnih za oblikovanje narativnih medijskih sadržaja te njihovo (trans)medijsko pozicioniranje unutar zabavnih i kreativnih industrija. Studij kombinira raznovrsna dramaturško-scenaristička znanja i vještine sa specifičnim medijskim i kulturološkim sadržajima, te organizacijskim vještinama i ekonomsko-pravnim spoznajama (marketing, financiranje i intelektualno vlasništvo), koje polaznicima studija omogućuju sveobuhvatnije razumijevanje profesionalnog, društvenog i gospodarskog konteksta industrije zabave i integralno shvaćenih kreativnih industrija.

Praksa transmedijskog storytellinga usmjerena je na kreiranje složenih narativnih „svjetova“ s mnoštvom razrađenih likova, paralelnih i pobočnih priča, koji zbog svoje kompleksnosti, detaljne situacijske razrađenosti i kontekstualne sveobuhvatnosti zadovoljavaju kriterije komplementarnog pripovijedanja, ali i poslovne eksploatacije, na različitim komunikacijskim platformama. Transmedijskim pripovijedanjem integralni elementi određenoga narativnog „svijeta“ disperziraju se na različite komunikacijske kanale (filmove, TV serije, videoigre, stripove, književne i kazališne tekstove, podcastove, reklame, web serije, fan fiction siteove...) kako bi kreirali jedinstveno i koordinirano korisničko iskustvo.

Ovakve prakse industrije zabave otvaraju prostor za profiliranje novoga tipa kreativaca-dramaturga sa setom kompetencija koje kombiniraju široki spektar klasičnih i transmedijskih dramaturških vještina s visokom razinom medijske pismenosti i strateške osviještenosti, kao i marketinških te medijsko-produkcijskih znanja.

Popis kolegija po godinama

Popis kolegija prve godine studija Transmedijske dramaturgije:

1. semestar

 • Suvremena medijska industrija
 • Transmedijski storytelling
 • Osnove dramaturgije
 • Pisanje za kinematičke medije
 • Teorija filma
 • Teorija književnosti

2. semestar

 • Transmedijska pismenost i medijske publike
 • Transmedijska naratologija
 • Kazališna dramaturgija
 • Scenarij igranog filma 1
 • Povijest filma
 • Pop kultura i mediji

Popis kolegija druge godine studija Transmedijske dramaturgije:

3. semestar

 • Psihologija likova
 • Uvod u strip kulturu
 • Scenarij igranog filma 2
 • Scenarij TV serije 1
 • Gaming kultura
 • Hrvatski jezik i mediji

4. semestar

 • Transmedijska produkcija
 • Financiranje i marketing u kreativnim industrijama
 • Strip scenaristika
 • Scenarij TV serije 2
 • Kreativno pisanje za videoigre 1
 • Oglašavanje i copywriting

Popis kolegija treće godine studija Transmedijske dramaturgije:

5. semestar

 • Dramaturgija animiranog filma
 • Adaptacije i narativne ekstenzije medijskih projekata
 • Transmedijski storytelling na internetu i društvenim mrežama
 • Kreativno pisanje za videoigre 2
 • Izborni predmet 1
 • Izborni predmet 2

6. semestar

 • Oblikovanje transmedijskog projekta
 • Autorsko pravo i legislativa u kreativnim industrijama
 • Engleski jezik u medijima
 • Praktični rad
 • Završni rad
 • Izborni predmet 3
 • Izborni predmet 4

Popis izbornih modula treće godine studija Transmedijske dramaturgije:

IZBORNI MODUL
KREATIVNE PRAKSE

 • Scenarij TV serije velikog formata
 • Dramaturgija radio drame
 • Multimedija
 • Interaktivni multimedijalni dokumentarni film

IZBORNI MODUL
KREATIVNE PRODUKCIJE

 • Nezavisna filmska produkcija
 • Produkcija videoigara
 • Inovativne TV forme
 • Produkcija TV serije

IZBORNI MODUL
TEORIJE, MEDIJA I KULTURE

 • Intertemedijalnost u književnosti i kulturi
 • Hrvatska radio drama
 • Tvorbe fikcionalnih identiteta
 • Dizajn i mediji

Zanimanja po završetku studija

Po završetku studija prvostupnici i prvostupnice Transmedijske dramaturgije bit će u prilici razvijati karijere kao:

 • scenaristi igranih, dokumentarnih, animiranih i namjenskih filmova,
 • scenaristi igranih i dokumentarnih serijala,
 • scenaristi i producenti raznovrsnih transmedijskih projekata,
 • scenaristi i dramaturzi videoigara,
 • scenaristi TV emisija i različitih medijskih sadržaja,
 • radiodramaturzi,
 • kreatori dramskih multimedijskih sadržaja za internet i društvene mreže,
 • copywriteri u reklamnim agencijama,
 • dramaturški kreatori javnih događanja (eventi, festivali, skupovi),
 • kazališni dramaturzi.

Ishodi studijskog programa

 • Kreiranje dramskih sadržaja:
  • poznavanje i razumijevanje temeljnih pojmova dramaturške struke
  • vladanje temeljnim znanjima i vještinama u oblikovanju (trans)medijskih dramskih sadržaja
  • primjena stečenih dramaturških znanja i vještina u osmišljavanju i produkciji samostalnih dramskih sadržaja
 • Transmedijska pismenost:
  • razumijevanje temeljnih komunikoloških koncepata i transmedijskih praksi te njihova društvenog konteksta
  • kritička recepcija (trans)medijskih sadržaja i medijski pismeno sudjelovanje u medijskim projektima
  • primjena (trans)medijskih koncepata i alata u oblikovanju narativnih sadržaja
 • Teorijsko-kulturološke kompetencije:
  • poznavanje i razumijevanje kulturalnog konteksta transmedijske dramaturgije
  • poznavanje temeljnih književno-teorijskih i dramaturških pojmova i koncepata
  • razumijevanje i primjena naratoloških koncepata
 • Transmedija, kreativne industrije i primijenjena poslovna znanja:
  • razumijevanje transmedijskih praksi u kontekstu kreativnih industrija
  • poznavanje i primjena specifičnih oblika financiranja (trans)medijskih projekata
  • poznavanje i primjena temeljnih pojmova autorskog prava, zaštite intelektualnog vlasništva i medijske regulative u kontekstu kreativnih industrija
  • primjena marketinških strategija u kreativnim industrijama

Razredi školarina

Razredi školarina za upis prve generacije sveučilišnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2020./2021.

Iznos jednogodišnje školarine ovisi o:

 • odabiru modela školarine (jednokratno, semestralno ili mjesečno).

Ovisno o ovim parametrima školarine za sveučilišne preddiplomske studije u akademskoj godini 2020./2021. iznose:

Jednokratno Semestralno (2 rate) Obročno (12 rata)
26.000 kn 27.300 kn 28.700 kn

Upisna rata za rezervaciju mjesta u studijskoj grupi (neposredno prije upisa) iznosi 2.500,00 kuna (nepovratna) i uračunata je u cijenu godišnje školarine.

Prijava za upis

Upisne kvote su ograničene na 30 studenata po svakom studiju.