SVEUČILIŠTE VERN'

VIZIJA

Međunarodno, otvoreno, inovativno, poduzetničko sveučilište, prepoznatljivo u znanosti i visokom obrazovanju, te društveno odgovorno u svom djelovanju.

MISIJA

Akademskom izvrsnošću i društveno odgovornim djelovanjem u području visokog obrazovanja razvijamo akademske, istraživačke i stručne kompetencije, inovativnost, poduzetnost i poslovnost, te aktivno djelujemo na vlastitom i ukupnom društvenom razvoju.

Sukladno navedenoj viziji i misiji, u svome djelovanju fokusirani smo na razvoj sljedećih osobina i kompetencija:

STRUČNOST

Stečeno znanje i kompetencije specifične za odabrano područje/struku.

KRITIČKO MIŠLJENJE

Istraživačko i kreativno rješavanje problema, donošenje promišljenih i utemeljenih odluka, preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje.

PODUZETNOST

Razvijene poduzetničke sposobnosti (kreativnost, inovativnost, komunikativnost, prepoznavanje prilika i preuzimanje rizika).

POSLOVNOST

Usvojena znanja i vještine za poslovno planiranje, pregovaranje, prezentiranje, ICT, poslovnu pismenost, strane jezike (poslovni diskurs) i poslovnu etiku.

INTERAKCIJA

Usvajanje znanja i vještina u pretežito malim studijskim grupama utemeljeno na problemski orijentiranim analizama slučajeva, te usmjereno prema potrebama i razvoju studenta pojedinca; poticanje studenata na kontinuirani osobni angažman i aktivnu participaciju u nastavnom procesu.

ISPUNJENJE

Organiziranjem slobodnih (izvannastavnih) aktivnosti, poticanje studenata na ispunjen život bogat kulturnim, sportskim i društvenim sadržajima.

ZADOVOLJSTVO

Stjecanje znanja kroz zahtjevan, ali ujedno zanimljiv i uzbudljiv proces koji stvaralačkim entuzijazmom i zadovoljstvom prožima podjednako studente i nastavnike.

Uprava Sveučilišta VERN'

Upravu Sveučilišta VERN’ čine predsjednik Uprave i dva člana.
Upravno vijeće Sveučilišta VERN’ čine predsjednik Upravnog vijeća i dva člana.

Branko Štefanović

predsjednik Uprave i Upravnog vijeća

prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila

privremeni rektor i član Uprave i Upravnog vijeća

Ozren Jureković

glavni direktor i član Uprave i Upravnog vijeća

Povijest VERN'a

 • 1990.

 • 1990.

  VERN' d.o.o.

  osnovan VERN' d.o.o. za komunikacije, kao agencija međunarodne fondacije „Eurocentres“ za obrazovanje u inozemstvu

 • 1994.

  Obrazovni programi

  VERN' počinje s izvođenjem prvih obrazovnih programa za poslovno poduzetništvo

 • 2000.

 • 2000.

  Visoka škola

  VERN'osniva prvo privatno visoko učilište u Hrvatskoj - Visoku školu za ekonomiju poduzetništvu

 • 2007.

  Veleučilište

  VERN' postaje prvo privatno veleučilište (danas 7 preddiplomskih i 7 diplomskih stručnih studija)

 • 2017.

  Osnovano Sveučilište VERN'

  osnovano Sveučilište VERN', započeo postupak inicijalne akreditacije

 • 2020.

 • 2020.

  Sveučilište VERN'

  Sveučilište VERN' – počinje izvođenje tri sveučilišna studija (dopusnica u fazi pripreme)

Kontakt
informacije

Sveučilište VERN'
Sveučilište VERN'
Trg Drage Iblera 10
10000, Zagreb, Hrvatska
Phone: +385 (0)1 4881 832
Email: sveuciliste@vern.hr

VERN'

Stručni studiji na Veleučilištu VERN' www.vern.hr